Philip Kotler

Philip Kotler 1931- har bla skrivit bäöckerna Marketing Management och Principles of Marketing, vilka används som standardlitteratur för studenter inom marknadsföringsprogram. På svenska kom så sent som 2013 ”Marknadsföring: teori, strategi och praktik”.

Philip Kotler är en ledande amerikansk akademiker inom marknadsföring. Han anses vara fadern för marknadsföring för de bidrag han har gjort inom detta område. Här listar vi några enkla saker så ger en vink om det han förmedlar.

Några koncept som han utvecklat är tex

Marknadsföring 1.0 den som har det enkla målet att sälja.
Marknadsföring 2.0 att inte bara till slutföra transaktionen utan att behålla kunden och bättre förstå sin publik för att uppnå differentiering.
Marknadsföring 3.0, vilket innebär att företag inte bara måste försöka tillgodose sina kunders konsumtionsbehov utan att göra det med social och miljömedvetenhet. Genom detta kommer företaget att få större erkännande från allmänheten.

Produkt, pris, plats och påverkan – De fyra p:na

Det första p:et står för produkt. Produkten, en vara eller tjänst, hänger nära samman med företagets affärsidé. En produkt ska svara på kundens behov och utformas därefter. Här tittar man även på produktmixen och om det går att skapa merförsäljning genom att kombinera olika produkter tillsammans.

Produktens pris baseras på flera faktorer, till exempel tillverkningskostnader, konkurrenternas pris, rabatter, betalningsvillkor och kundernas upplevelse av vad produkten är värd.

Plats syftar på var och hur försäljningen sker och påverkas till exempel av lagrets placering, lagernivå, administrativa rutiner och distributionskanaler. Sker försäljningen via direkt eller indirekt försäljning, via säljagenter eller grossister, i detaljhandeln eller i en webbutik?

Det sista p:et står för påverkan och syftar på aktiviteter för att nå kunder, det vill säga olika typer av marknadsföring.

 

Viktiga frågor inom marknadsföring, har du koll på dessa frågeställningar:

 1. Hur hittar vi rätt marknadssegment?
 2. Hur kan vi skapa fler försäljningskanaler?
 3. Har vi lyckats differentiera oss i det vi erbjuder jämfört våra konkurrenter?
 4. Hur ser planen ut på 6 månaders sikt för att få verksamheten att växa?
 5. Vilka aktiviteter kommer vi genomföra inom 6 månader för att förstärka våra varumärken?
 6. Vad är vår strategi när det gäller priskonkurrens?
 7. Hur får vi företagets avdelningar till att vara mer kundorienterade?
 8. Är våra produkter och erbjudande rätt paketerade för att möta konkurrens och kundernas efterfrågan?
 9. Jobbar vi med moduler eller skräddarsyr vi våra produkter till våra kunder?
 10. Hur kan vi konkurrera med konkurrenternas lägre priser?
 11. Hur mäter vi kundlojalitet? Hur utnyttjar vi den vetskapen för att fler lojala kunder?
 12. Hur mäter vi insatser inom reklam, promotion och PR?
 13. Vad gör att kunderna väljer våra produkter? Vilka är våra USP:er
 14. Jobbar vi med begreppet ”Det upplevda kundvärdet” kunder vill ju köpa från det företag som erbjuder det högst upplevda värdet.

“Marknadsföring är konsten och vetenskapen att välja dina målmarknader, sedan attrahera, behålla och utveckla en kundbas genom att skapa, leverera och kommunicera överlägset värde till dina kunder. ”

– Philip Cotler

”Drömmar slår in”, brukar man ju säga. Och särskilt om du har modet att satsa på dem.

$$$

Vi finns här för dig!