Percy Barnevik

Percy Barnevik, 1941-, är en svensk företagsledare och inspiratör. Han leder numera välgörenhetsstiftelsen Hand in Hand som han engagerat sig i sedan år 2000.

Några koncept och synsätt som man kan ta med från honom är tex

Percy Barnevik – ”Walk the talk”

Begreppet står enligt Percy Barnevik i centrum för framgångsrikt ledarskap. En ledare ska helst alltid arbeta och kunna sova när och var som helst. Ledaren kämpar med en delvis kaotisk arbetssituation, där oplanerade insatser och brandkårsutryckningar upptar en stor del av tiden. Detta har förstärkts av internet och den ökade snabbheten i allting. Hur få kontroll över tiden och hålla ”tidstjuvar” borta? Dit hör att inte skjuta på obehagliga åtgärder, inte hantera samma ärende flera gånger, inte gå tillbaka till gamla beslut, inte acceptera problemdelegering underifrån och att inte bli ”slav” under den egna almanackan.

Percy Barnevik – Tveka inte – Agera!

General Patton sade “A good plan violently executed this week is better than a perfect plan executed next week”. Percy Barnevik har en liknande syn på ledarskap. Flexibilitet och snabbhet är viktigare än strategi och analys. Så länge som en ungefärlig färdväg är utstakad kan kursen alltid justeras efterhand.

Percy Barnevik menar att ett bra genomförande är 90 procent av framgången, strategin bara 10 procent. Dessutom är fem av de tio procenten magkänsla och fem analys. ”Lägg inte ner för mycket tid på att mejsla ut strategier i detalj. De blir snart inaktuella i alla fall. Rör dig i ungefär rätt riktning och korrigera sedan kursen efterhand.” ”Ta de negativa besluten snabbt. Gör ’ungefär rätt’, men gör det snabbt.”

Percy Barnevik – Om Tillgänglighet

Om tillgänglighet säger han att han inte förstår dem som säger att de är på resa och inte går att nå, för vaddå, just på resa är man ju verkligen tillgänglig! I vänthallar, på tåg, flyg, hotellrum och ”kontoret är där du befinner dig”. Samma sak gäller möten, vaddå ”han sitter i möte”. Percy lät sekreteraren störa honom till och med på toa. Dessutom lärde han sig att sova stående, som en häst! I rådet som heter Repetition skriver han: ”först ska medarbetaren höra, sedan förstå, därefter tro på budskapet och sedan agera” och detta kräver ”ett stort antal upprepningar”. Jag brukar kalla det ”retard mode”.

Percy Barnveiks lägger fokus på personlig effektivitet, strategier, krishantering och byggande av framgångsrika team. Ytterligare ett exempel på en slående oneliner: Håll perfektionisterna borta, de bara tappar tid och gnäll inte över omständigheterna utan gilla läget. Ledare måste kunna inspirera, frigöra energi hos medarbetarna och lyckas bygga team vilket ger förtroende och lojalitet som ju är grundläggande för framgång.

Håll perfektionisterna borta, de bara tappar tid och gnäll inte över omständigheterna utan gilla läget!

– Percy Barnevik

”Drömmar slår in”, brukar man ju säga. Och särskilt om du har modet att satsa på dem.

$$$

Vi finns här för dig!