Napoleon Hill

Napoleon Hill  1883 – 1970 var fascinerad av företagsledare och vad som gjorde vissa mer framgångsrika än andra. 1937 gav han ut boken ”Tänk rätt bli framgångsrik” baserad på intervjuer av ganska så många företagsledare. Han ställde främst frågor om entreprenörskap och företagande.

Ett känt citat är: ”What the mind of man can conceive and believe, it can achieve” på svenska: ”Vad helst människan kan föreställa sig och tro på, kan hon också åstadkomma”.

Här några av hans förslag med inriktning mot ekonomisk framgång och karriär men kanske lika tillämpligt på alla de tillfällen där vi ser en möjlighet och har förutsättningar att sätta upp mål och nå dessa.

  1. Definiera och fatta beslut om vad som är målet. Det är inte nog att bara säga framsteg/framgång eller att vara alltför luddig i sin tanke. Bestämdheten ska vara exakt och har i sig en betydelse för att lyckas.
  2. Bestäm dig på detaljnivå vad du kommer att ge i utbyte för att nå målet, vad du är villig att offra.
  3. Sätt en tidplan och bestäm ett datum då du tänker att du ska ha nått målet.
  4. Gör en exakt plan för att nå ditt mål och börja direkt, vare sig du är beredd eller inte, sätt igång med att fullfölja din plan.
  5. Skriv en tydlig och koncis redogörelse för det mål du vill nå, din tidsram för att nå det, vad du kommer att ge i utbyte för att nå målet och exakt hur du kommer gå tillväga för att nå målet.
  6. Läs din redogörelse högt, två gånger om dagen. En gång innan du går och lägger dig, och en gång efter att du gått upp på morgonen. Vid varje tillfälle då du läser så visualisera att du redan nått målet!

”What the mind of man can conceive and believe, it can achieve” på svenska: ”Vad helst människan kan föreställa sig och tro på, kan hon också åstadkomma”

– Napoleon Hill, 1937

”Drömmar slår in”, brukar man ju säga. Och särskilt om du har modet att satsa på dem.

$$$

Vi finns här för dig!