Att sätta upp relevanta ekonomiska mål som är i linje med ens hjärta kräver lite extra eftertanke och är inte alltid det enklaste att göra.

Att lyckas med de mål du satt upp går hand i hand med bra planering. Var realistisk när det gäller hur mycket tid det kommer ta att slutföra; en vecka är nog inte riktigt tillräckligt.

Oavsett om du jobbar med försäljning, håller på att starta eget, driver eget företag, är chef eller vill gå ner i vikt. Ja, vad du än gör och vill ha ett bra resultat så underlättar en målsättning.

Sätt mål med SMART som koncept!

Det finns inga regler för hur du ska göra när du målsätter dig men det finns en formel som är väl beprövad. Den kallas för S.M.A.R.T
S – Specifik: Du måste veta exakt vad du vill, annars kommer du inte dit.
M – Mätbar: Sätt delmål så att du vet att du är på väg.
A – Accepterad: Glöm inte att det är dina mål som skall uppnås, ingen annans.
R – Realistisk: Med utgångspunkt från dina förutsättningar.
T – Tidsatt: Du vet vad och varför du ska nå ditt mål, men när ska det vara gjort?

Var smart sätt smarta mål baserat på SMART! Det gör ditt företagande rustat för 2023 som ju riskerar bli ett skakigt år!