Entreprenörskap, Företagande & Startups

JSP&Co står för ett lätt framåtlutat driv

Målet är att skapa ett ekosystem eller nätverk som undelättar företagande och entreprenörskap.

Vårt erbjudande

Verksamhetsanalys

Grundläggande är att förstå sin egen verksamhet och hur den kan hitta en nisch på marknaden.

Go to market

För att nå ut på marknaden krävs en plan och nästan alltid en paketering av tjänster eller produkter.

Lönsamhetsfokus

Varje företag bygger på en lönsam affärsidé, vi ger stöd för att hitta, formulera och sätt rätt fokus.

Innovativa lösningar

Oftast är det du själv som bidrar här med ditt kunnande, men genom att benchmarka och testa så för du ett proof of concept.

Agilt och lättrörligt

På en föränderlig marknad krävs en hög grad av anpassbarhet och förmåga att ta in och fånga de trender som driver utvecklingen.

Beprövade koncept

I ryggraden krävs business intelligence för att kunna värdera och besluta om vägar framåt som är hållbara.

Entreprenörskap som funkar i verkligheten

Med smarta nätverk behöver du inte kunna allt själv eller på egen hand uppfinna hjulet. Det är ju för övrigt redan uppfunnet.

Ambition

JSPco-logga

Kontakt